روستای تاریخی صور بناب

جستجو

جستجو در جاذبه ها
Previous Next

روستای تاریخی صور بناب

1396/9/21

روستای تاریخی صور، دایره المعارف معماری روستایی ایران، روستای صخره ای زنده ی دیگری در خاک آذربایجان شرقی که قدمتی دارد سه هزار ساله، مجموعه ای بی نظیر و منحصر به فرد از بافت صخره ای خصوصا اینکه هنوز زنده است و زندگی در آن جاری است. اهالی، خانه هایشان را با کلنگ و ابزار انسانی ابتدایی ساخته اند و بدون استفاده از مصالح. معماری صخره ای زنده، همراه با طبیعت زیبا و آب و هوای مطبوع و پوشش گیاهان دارویی، و غذای معروف کباب بناب همه و همه ارزش بازدید از روستای صخره ای صور را چند برابر می کند.

باز هم روستای صخره ای زنده ی دیگری در ایران، در خاک آذربایجان شرقی و باز هم در تلاقی دو کوه و خلق مناظر و شگفتی های تاریخی در دل کوه ها و صخره ها همراه با فرهنگی دیرینه که مردمان سختکوشش همگنان  در حفظش کوشا هستند و به غنای این منطقه می افزایند.  روستای صخره ای صور  که به آن لقب دهکده ی معماری صخره ای را داده اند اهمیت بافت تاریخی اش از کندوان بیشتر اما شهرتش به پای آن نمی رسد که حتی شاید نامش برای اولین بار است که شنیده می شود. اما ناشناخته ماندنش از ارزشش نمی کاهد که قدمتی دارد سه هزار ساله، از شاهکارهای معماری صخره ای ایران، مجموعه ای بی نظیر و منحصر به فرد از بافت صخره ای خصوصا اینکه هنوز زنده است و زندگی در آن جاری، حدودا 30 خانوار، به عبارتی 350 نفر.
اهالی روستای صور، خانه هایشان را با کلنگ و ابزار انسانی ساخته اند و بدون استفاده از مصالح. روستا درست در دل دره ای مخفی شده است به درستی در معرض دید نیست  و خانه هایش در دو طرف دره  بنا شده اند و  رودخانه ای از میانه روستا رد شده است که گویی روستا را به دوقسمت تقسیم کرده باشد. معماری صخره ای در دوجهت و در زیر خانه های مسکونی هستند به عبارتی خانه های آجری کنونی بر روی خانه های صخره ای گذشته بنا شده اند که زیربنای خانه های صخره ای 150 تا 200 متر مربع  است و به صورت تو در تو یعنی  از هر خانه راهی به خانه ی دیگر وجود دارد، درونش تاریک است و تنها روزنه هایی که در سقف تعبیه شده است روشنایی اش را تامین میکند، طاقچه ها، حفره ها و غارها و آغل ها ی کلنگ ساخته شده مواردی هستند که در آنجا به چشم میخورد. در زیر روشنایی آفتاب حالتی نقره گونه دارد و میدرخشد و علتش استفاده از خاک میکا است که از اسناد برآمده مختص معماری های سرزمین  مادها می باشد. اینگونه معماری صخره ای به مقطعی از تاریخ ایران  یعنی در زمان رواج آیین مهر معمول بوده است و شباهت زیادی به معابد مهری دارد. معماری صخره ای زنده و وجود روستای توته  خانه، آن هم با معماری صخره ای، همراه با طبیعت زیبا و آب و هوای مطبوع و پوشش گیاهان دارویی، و غذای معروف کباب بناب همه و همه ارزش بازدید از روستای صخره ای صور را چند برابر می کند.

نظرات کاربران موردی یافت نشد