موزه ی عصر آهن

جستجو

جستجو در جاذبه ها
Previous Next

موزه ی عصر آهن

1396/9/21

در پس آن مجتمع های مدرن امروزی در جایی هفت متر از سطح زمین پایین تر، انسان پا به هزاره ی قبل از میلاد می گذارد، مساحت این گورستان را 3000 متر تخمین زده اند، گورستانی است طبقه ای و اسکلت های به جا مانده به صورت جنینی دفن شده اند همراه با کاسه ها و کوزه های سفالین، زیور آلات و فلزات که اثباتی است بر اعتقاد آنان به دنیای پس از مرگ تا پس از برخواستن از خواب مرگ، نیاز های حیات واپسینشان تامین شود اما تا همین اکنون چهار هزار سال است که آرمیده اند و دیگران آنان را به نظاره نشسته اند.

قبل از رسیدن به مسجد کبود، بازار کبود قرار دارد که مجتمعی است امروزی که یحتمل چون نزدیک به آن مسجد مشهور است بدینگونه نام گرفته است. هنگام ساخت همین مجتمع ها بوده است که زمین را که حفاری می کرده اند به گورستانی مربوط به پیش از تاریخ می رسند، زمانی که آن را عصر آهن می نامند . ترتیب زندگی بشر در زمان پیش از تاریخ را بر اساس جنس ابزارهای مورد استفاده شان به سه دو ره ی سنگ، مس، مفرغ و آهن تقسیم بندی کرده اند  و در عصر آهن بوده است که بشر به تکنیک کوره های پیشرفته و ذوب سنگ آهن دست می یابد و از نشانه هایی چون فرم ساخت سفال، معماری و شیوه تدفین مرده ها و بر اساس گونه های سفال هایش خود به سه دوره ی عصر آهن یک، دو و سه تقسیم می شود. و اکنون در پس آن مجتمع های مدرن امروزی در جایی هفت متر از سطح زمین پایین تر،  انسان پا به هزاره ی قبل از میلاد می گذارد، مساحت این گورستان را 3000 متر تخمین زده اند، گورستانی است طبقه ای و اسکلت های به جا مانده به صورت جنینی دفن شده اند همراه با کاسه ها و کوزه های سفالین، زیور آلات و فلزات که اثباتی است بر اعتقاد آنان به دنیای پس از مرگ تا پس از برخواستن از خواب مرگ، نیاز های حیات واپسینشان تامین شود اما تا همین اکنون چهار هزار سال است که آرمیده اند و دیگران آنان را به نظاره نشسته اند.  البته دلایل دیگری هم دارد شاید جهت رضایت ارواح و دفع شر و یا اعتقادات ناشناخته دیگر.  ولی جهت دفن مردگان  متفاوت و گاهی هم مخالف یکدیگر است و داستانش اینگونه است که طبق آیین آن زمان اجساد به سمت آفتاب دفن می شدند، به اینگونه که اگر قبل از ظهر مردگان را دفن میکردند به سمت شرق و اگر در بعد از ظهربه سمت غرب، که  مهرگان غروب می کرده است که شاید نشانی بر آیین مهرپرستی آنان باشد. دیدن اینهمه عظمت را نمی توان از دست داد و در کنارش می توان سری هم به موزه ی آذربایجان تبریز زد که محلی امن برای نگاهداری آثار به دست آمده از مسجد کبود و این گورستان تاریخی است.

نظرات کاربران موردی یافت نشد